ILADO x Gube - Become a Fit Pregnancy Women #3

有時候女人的堅持,真的不能少看。平時有習慣做愉伽的您,在懷孕後可否繼續做倒立或高難度瑜伽練習? 在懷孕中的本地瑜伽及普拉提導師 Gube Pun 向各位準媽媽們分享她的看法。Stay toned!!!

《孕婦可以倒立?》


~ Yes/ No,視乎懷孕前的練習

~ 聆聽自己身體

~ 好似講左等如無講

~ 因為真係無一個標準答案


對Gube 嚟講, No

“畢竟BB係我身體內,我唔想有0.001%風險,反正downward facing dog 都係半倒立動作,我都仲一直練習緊。


這段時間,令我更加明白基礎的重要性!!!


以上純粹個人意見。


Source: @gubeyoga Instagram